Prague street photohraphy

Novinky / NewsVÝSTAVA:
Praha fotografická 2019
V letošním ročníku soutěže Praha fotografická si ocenění odnesli i členové naší skupiny.

EXHIBITION: Prague Photograph 2019
Members of our collective took some of the top places in this year’s photoography competition

Zdeněk Velen
Cena primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba, Krása Prahy a její proměny
Mayor of Prague Zdeněk Hřib Prize, Beauty of Prague and its Transformations

Zdeněk Velen
Kronika hlavního města – Čestná uznání, Prague Pride, 11.8.2018
Chronicle of the capital city – Honorable mention, Prague Pride, 11.8.2018

Zdeněk Velen
Problémy Prahy – 1. cena, Schody
Problems of Prague – 1st prize, Stairs

Jiří Šimák
Krása Prahy a její proměny – 3. cena, Náplavka
Beauty of Prague and its Transformations – 3rd prize, Naplavka

Členové / Members


Petr Došek
Eva Eisenreich
Kateřina Smid
Jiří Šimák
Petr Šimák
Zdeněk Velen

Prague Street Photography


Prague Street Photography je skupina založená v roce 2014, zaměřená na dokumentární fotografii s důrazem na fotografii pouliční. Hlavním impulzem k jejímu vzniku byla touha vytvořit v Praze aktivní spolek fotografů, jež spojuje společná vášeň – opakovaně vyrážet do ulic a skrze hledáček fotoaparátu pohlížet na zdánlivě obyčejný svět kolem nás jiným, nevšedním či originálním způsobem.
Cílem skupiny je také zvýšit povědomí o pouliční fotografii u širší veřejnosti a zvednout tak zájem o tento relativně okrajový žánr.

Prague Street Photography is a group founded in 2014 focusing on documentary photography with a special emphasis on street photography. The creation of PSP was based on the desire to form a group of photographers active in Prague who share a common passion – walking the streets and watching the seemingly common life around us in different, unusual and original ways.
The group also aims at raising the awareness of street photography among public audience and, in result, increasing the general interest in this relatively marginal genre.

error: Content is protected !!