Prague street photohraphy

Novinky / News


Foto projekt: Kateřina Smid – Pražské oka-mžiky

Foto Project: Kateřina Smid – Prague Moments


VÝSTAVA:
Přívozy
Výstava fotografií Jiřího Šimáka bude zahájena 26. září v 17 hodin a potrvá minimálně do konce roku 2019
U přívozu V Podbabě

EXHIBITION: Ferries
Exhibition of photographs by Jiří Šimák will open 26 September at 5PM and will continue at leats up until the end of 2019
At ferry stop ‘V Podbabě’

Členové / Members


Mia Feres
Kateřina Smid
Jiří Šimák
Petr Šimák

Prague Street Photography


Prague Street Photography je skupina založená v roce 2014, zaměřená na dokumentární fotografii s důrazem na fotografii pouliční. Hlavním impulzem k jejímu vzniku byla touha vytvořit v Praze aktivní spolek fotografů, jež spojuje společná vášeň – opakovaně vyrážet do ulic a skrze hledáček fotoaparátu pohlížet na zdánlivě obyčejný svět kolem nás jiným, nevšedním či originálním způsobem.
Cílem skupiny je také zvýšit povědomí o pouliční fotografii u širší veřejnosti a zvednout tak zájem o tento relativně okrajový žánr.

Prague Street Photography is a group founded in 2014 focusing on documentary photography with a special emphasis on street photography. The creation of PSP was based on the desire to form a group of photographers active in Prague who share a common passion – walking the streets and watching the seemingly common life around us in different, unusual and original ways.
The group also aims at raising the awareness of street photography among public audience and, in result, increasing the general interest in this relatively marginal genre.

error: Content is protected !!