About

Členové / Members


Kateřina Smid

Jiří Šimák

Petr Šimák

O nás / About


Prague Street Photography je skupina založená v roce 2014, zaměřená na dokumentární fotografii s důrazem na fotografii pouliční. Hlavním impulzem k jejímu vzniku byla touha vytvořit v Praze aktivní spolek fotografů, jež spojuje společná vášeň – opakovaně vyrážet do ulic a skrze hledáček fotoaparátu pohlížet na zdánlivě obyčejný svět kolem nás jiným, nevšedním či originálním způsobem.
Cílem skupiny je také zvýšit povědomí o pouliční fotografii u širší veřejnosti a zvednout tak zájem o tento relativně okrajový žánr.

Prague Street Photography is a group founded in 2014 focusing on documentary photography with a special emphasis on street photography. The creation of PSP was based on the desire to form a group of photographers active in Prague who share a common passion – walking the streets and watching the seemingly common life around us in different, unusual and original ways.
The group also aims at raising the awareness of street photography among public audience and, in result, increasing the general interest in this relatively marginal genre.

error: Content is protected !!