Collective Projects

Společné projekty / Collective Projects


Koníčky / Hobbies

Společný roční fotografický projekt zachycující život uvnitř různých zájmových skupin.
Česko 2017

Collective annual photography project capturing life inside different in-groups.
Czech Republic 2017

Praga I.-X.

Společný roční fotografický projekt zachycující život v městských obvodech Praha 1 – Praha 10.
Praha, Česko 2016

Collective annual photography project capturing life in city districts Prague 1 – Prague 10.
Prague, Czech Republic 2016

error: Content is protected !!